Tác giả :

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI - EMAIL

01

Th.S. Nguyễn Hùng Thái

Trưởng phòng

(08) 37221223 (8131)

thainh@hcmute.edu.vn

02

CN. Hoàng Thị Lan Hương

Phó trưởng phòng

(08) 37221223 (8132)

huonghtl@hcmute.edu.vn

03

Ths. Lâm Thị Thảo Trang

Kế toán viên

(08) 37221223 (8135)

thaotranglt@hcmute.edu.vn

04

CN. Bùi Thị Thu Ba

Kế toán viên

(08) 37221223 (8134)

thuba@hcmute.edu.vn

05

CN. Đặng Hoàng Kim Lên

Kế toán viên

(08) 37221223 (8130)

lendhk@hcmute.edu.vn

06

CN. Cao Thị Thanh Thảo

Kế toán viên

(08) 37221223 (8137)

thanhthaocao@hcmute.edu.vn

07

CN.Nguyễn Thị Thanh Sang

Kế toán viên

(08) 37221223 (8138)

sangntt@hcmute.edu.vn

08

CN. Trần Thị Thanh

Kế toán viên

(08) 37221223 (8138)

thanhtb@hcmute.edu.vn

09

CN. Thái Thị Thùy Trang

Kế toán viên

(08) 37221223 (8135)

trangttt@hcmute.edu.vn

10

CN. Cao Thị Thúy Hằng

Kế toán viên

(08) 37221223 (8136)

hangctt@hcmute.edu.vn

11

CN. Phạm Thị Bảo Trân

Kế toán viên

(08) 37221223 (8135)

tranptb@hcmute.edu.vn

12

CN. Nguyễn Thị Hằng

Kế toán viên

(08) 37221223 (8136)

hangnt@hcmute.edu.vn

13

CN. Trần Thị Ngọc Trâm

Kế toán viên

(08) 37221223 (8137)

tramttn@hcmute.edu.vn

14

CN. Cao Khải Hùng

Thủ quỹ

(08) 37221223 (8139)

hungck@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37 221 223

E-mail: phong.khtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 49,278

Tổng truy cập:536,055