Tác giả :

 

01KHTC-1.DOC - Giấy đề nghị thanh toán

03KHTC-1.DOC - Giấy đề nghị thanh toán công tác phí

04.KHTC-TM - Giấy đề nghị tạm ứng

05.KHTC-TM - Giấy nộp tiền

06KHTC-1.DOC - Giấy tổng hợp thanh toán

07KHTC-1.DOC - Giấy xác nhận tiền giảng dạy

08KHTC-1.XLS - Bảng tổng hợp thanh toán

09KHTC-1.XLS - Bảng tổng hợp trực thi

10AKHT-1.XLS - Danh sách ký nhận thủ lao / khen thưởng

10BKHT-1.XLS - Danh sách ký nhận thủ lao / khen thưởng

11KHTC-1.XLS - Bảng tổng hợp thu nhập

BNGTHE~1.XLS - Bảng theo dõi tiến độ thực hiện môn học

C42-BB~1.XLS - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 37 221 223

E-mail: phong.khtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,870

Tổng truy cập:806,393