Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TP. HỒ CHÍ MINH                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

    PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v CHI TIỀN MIỄN GIẢM HKI/15-16 CHO SINH VIÊN

 

Kính gửi: - VĂN PHÒNG KHOA

                                                                 - SINH VIÊN NHẬN MIỄN GIẢM HKI/15-16

 

Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm HKI/15-16 cho sinh viên như sau:

Nhận tiền miễn giảm qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn.

Sinh viên nộp biên lai học phí tai P.A1-701-P.KHTC (Cô Sang)

Thời gian nộp biên lai học phí: Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 19/01/2015 (Không kể thứ Bảy và Chủ Nhật)

Sau ngày 19/01/2015 thì P.KHTC sẽ lập danh sách chi trả cho sinh viên vào ngày 22/01/2015 (đợt 1). Còn sinh viên nộp trễ hạn sau ngày 19/01/2015 sẽ được nhận vào đợt 2 sau tết âm lịch.

Sinh viên chưa có thẻ tài khoản đến ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn tại số 33 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Q.Thủ Đức để làm tài khoản.

Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận miễn giảm. Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng.

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên thực hiện các yêu cầu trên đúng thời hạn.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      VP các khoa;

-      Lưu P.KHTC.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 23,417

Tổng truy cập:339,181