Tác giả :
Thực hiện thông báo số 162/TB-ĐHSPKT-TCCB ngày 17/11/2014 của Hiệu trưởng về việc giảm trừ tiền lương tăng thêm đối với CBDG thiếu tiết giảng dạy và thiếu tiết NCKH.
Để tiện việc theo dõi thu nhập của từng cá nhân khi trả lương qua ngân hàng, Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu hồi tiền thiếu tiết giảng dạy năm 2013 - 2014 và tiết NCKH năm 2012 - 2013 trừ vào lương tăng thêm bắt đầu từ kỳ lương tháng 12/2014 theo thông báo 40a/TB-KHTC
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,452

Tổng truy cập:279,553