Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

           “V/v: Thu học phí lớp tại chức”        

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ CÁC LỚP TẠI CHỨC BAN ĐÊM

 

Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY

                     - SINH VIÊN CÁC LỚP TẠI CHỨC BAN ĐÊM

 

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí HKI/2015-2016 các lớp tại chức ban đêm tại trường như sau:

  1. Học phí : 5.500.000/1 học kỳ (đối với sinh viên khối ngành Kỹ thuật Công nghệ)

    4.900.000/1 học kỳ (đối với sinh viên khối ngành Kinh tế)

  1. Thời gian thu:

Giờ hành chính: từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 16/01/2016

Buổi tối: từ 16h30 đến 20h00

-        Đợt 1: từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015

-        Đợt 2: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015

Địa điểm: tại phòng A102 tòa nhà Trung tâm

Đề nghị Phòng Đào tạo không chính quy thông báo cho sinh viên biết và nộp các khoản tiền trên đúng thời hạn.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Nơi nhận:

-      Như trên

-      Phòng ĐTKCQ

-      Lưu P.KHTC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 17,788

Tổng truy cập:274,938