Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

                                                                      

Tp.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v CHI TIỀN HỌC BỔNG HKI/15-16 CHO SINH VIÊN

 

Kính gửi: - VĂN PHÒNG KHOA

                                                          - SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HKI/15-16

 

Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền học bổng HKI/15-16 cho sinh viên như sau:

Học bổng HKI/15-16 sẽ được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Sinh viên được nhận học bổng mà Phòng KHTC chưa có số tài khoản (danh sách đính kèm) sẽ phải cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên (tài khoản còn hoạt động) tại P.KHTC P.701 (gặp cô Sang) hoặc qua email sangntt@hcmute.edu.vn. Nội dung email bao gồm: họ và tên, MSSV, số tài khoản.

Sinh viên chưa có thẻ tài khoản đến ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn tại số 33 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Q.Thủ Đức để làm tài khoản.

Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận học bổng. Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng.

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên thực hiện các yêu cầu trên đúng thời hạn.

Hiện học bổng đã được chuyển cho sinh viên đợt 1, còn những sinh viên chưa được nhận học bổng cung cấp tài khoản để được chuyển vào đợt 2.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Nơi nhận:

-      Như trên

-      VP các khoa

-      Lưu P.KHTC

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 17,789

Tổng truy cập:274,939