Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                 

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v CHI TIỀN KHEN THƯỞNG

SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIỎI VÀ BAN ĐẠI DIỆN LỚP

NĂM HỌC 2014-2015

 

Kính gửi: - VĂN PHÒNG KHOA

                                                     - SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG NH 2014-2015

 

Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền khen thưởng cho sinh viên như sau:

Khen thưởng năm học 2014-2015 đã được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn của sinh viên. Những sinh viên theo danh sách sau (file đính kèm) chưa được chi do thiếu số tài khoản

+ Nếu đã có số tài khoản tại BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn sẽ phải cung cấp số tài khoản tại P.KHTC A1-102 hoặc qua email: trangttt@hcmute.edu.vn. Nội dung email bao gồm: họ và tên, MSSV, số tài khoản, số điện thoại. Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận khen thưởng. Phòng KHTC không chấp nhận các trường hợp khác

+ Nếu chưa có số tài khoản thì làm thẻ tài khoản tại BIDV phòng A1-102 tòa nhà trung tâm hoặc chi nhánh ngân hàng BIDV số 33 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Q.Thủ Đức.

Thời hạn: 16/12 đến 31/12/2015

Sinh viên theo danh sách sau (file đính kèm) đã có số tài khoản nhưng tài khoản bị đóng, ngân hàng đã hỗ trợ làm lại số tài khoản mới và trường đã chuyển tiền khen thưởng vào tài khoản mới. Sinh viên phải đến ngân hàng BIDV để liên kết số tài khoản mới vào thẻ cũ thì mới rút được tiền.

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên thực hiện các yêu cầu trên đúng thời hạn.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

File đính kèm thông báo này xem tại đây!


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 23,412

Tổng truy cập:339,176