Tác giả :

Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền học bổng HKI/14-15 cho sinh viên như sau:

Học bổng HKII/14-15 sẽ được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Sinh viên được nhận học bổng mà Phòng KHTC chưa có số tài khoản (danh sách đính kèm) sẽ phải cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên (tài khoản còn hoạt động) tại P.KHTC A1-102 (gặp cô Trang) hoặc qua email trangttt@hcmute.edu.vn từ ngày 06/04/2015 đến hết ngày 24/04/2015.Nội dung email bao gồm: họ và tên, MSSV, số tài khoản, số điện thoại.  Học bổng dự kiến sẽ được chi vào cuối tháng 4/2015

Sinh viên chưa có thẻ tài khoản đến ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn tại số 33 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Q.Thủ Đức để làm tài khoản.

Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận học bổng. Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng.

Thông báo đính kèm
Danh sách đính kèm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,479

Tổng truy cập:279,580