Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ trong thời gian Tết Cổ Truyền.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới các đơn vị về việc nhận hồ sơ chuyển khoản kho bạc trong thời gian Tết Cổ Truyền:

-         Hạn chót nhận hồ sơ trước tết : Đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2015.

-         Thời gian nhận hồ sơ sau tết   : Ngày 02 tháng 03 năm 2015.

           Mong được sự phối hợp của các đơn vị để công việc đạt được hiệu quả tốt nhất.

          Trân trọng !

                                                                      TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2015         
Phòng Kế hoạch  - Tài chính

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,461

Tổng truy cập:279,562