Tác giả :

Phòng KHTC thông báo về việc chi trả lần cuối đối với các khoản: học bổng HKI/14-15, trợ cấp xã hội HKII/13-14 & HKI/14-15, trợ cấp khó khăn NH 2014-2015, khen thưởng ban đại diện lớp năm học 2013-2014 như sau:

Tất cả các khoản trên sẽ được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sẽ phải cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên (tài khoản còn hoạt động) kèm theo đơn xin nhận học bổng/TCXH/TCKK/KTBDD trễ tại P.KHTC A1-102 (gặp cô Trang) hoặc qua email trangttt@hcmute.edu.vn từ ngày 05/05/2015 đến hết ngày 18/05/2015. Nội dung email bao gồm: họ và tên, MSSV, số tài khoản, số điện thoại + đơn đính kèm. 

Sinh viên chưa có thẻ tài khoản đến ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn tại số 33 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Q.Thủ Đức để làm tài khoản.

Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận học bổng/TCXH/TCKK/KT... Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng.

Lưu ý: chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm mới cung cấp số tài khoản. Sau thời hạn trên, P.KHTC sẽ không giải quyết chi trả các khoản tiền nói trên nữa
Danh sách sinh viên chưa cung cấp số tài khoản

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

© Copyright 2014 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 37 221 223

E-mail: pkhtc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 25,478

Tổng truy cập:279,579